Reageer op: Juridisch positie mbt bouwplannen van meerderheids app recht houder

#11753
NK
Deelnemer

  @Bob:

  Had het eerdere bouwplan geen balkons? Wat dan wel? Waarmee was iedereen dan eerder wel akkoord?

  Het eerdere bouwplan had oa ook een balkon voor onze woning, het huidige bouwplan niet, omdat de gemeente daar niet mee akkoord ging (geen omgevingsvergunning gaf)
  De buren hebben gelezen dat de huidige bouwplannen wel een omgevingsvergunning hebben gekregen van de gemeente.
  De advocaat van de buren meent dat onze VVE toestemming nodig heeft van de buren alvorens tot de bouw kan worden overgegaan. De buren geven die toestemming niet, en geven aan schade te verhalen mocht de bouw plaatsvinden.
  Er ligt nog geen besluit om tot de bouw over te gaan.
   

  Concludeer ik correct dat dit in Den Haag speelt.

  Nee, Amsterdam
   

  Staat er in jullie Splitsings Reglement zoiets als in MR 1992 art 38.8:

  Ja, die zin staat erin. Dank voor dit inzicht!
  “Het in het vijfde lid en zesde lid bepaalde geldt eveneens voor besluiten tot —
  verbouwing of voor besluiten tot het aanbrengen van nieuwe installaties of —
  tot het wegbreken van bestaande installaties, voor zover deze niet als een
  uitvloeisel van het onderhoud zijn te beschouwen. De eigenaar die van
  zodanige maatregel geen voordeel trekt is niet verplicht in de kosten
  hiervan bij te dragen. “
   

  Is er gedacht aan het ook moeten wijzigen van de AvS!!

  Nee, voor zover ik weet niet. Waarom moet de AvS in deze gewijzigd worden?
   
   

  @Rene
  :

  sta je samen met ‘t andere appartement? dan heb je voldoende stemmen om een gekwalificeerde meerderheid tegen te gaan.

  met het andere apartement hebben we samen 2 van de 5 stemmen, dat in meer dan een derde van de stemmen. Dat lijkt volgens de splitsingsakte idd voldoende.
  Dank voor dit inzicht!
  “Besluiten door de vergadering tot het doen van buiten het onderhoud
  vallende uitgaven die een totaal door de vergadering vast te stellen bedrag
  te boven gaan, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van
  tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een
  vergadering, waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of
  vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal
  stemmen kan uitbrengen. In een vergadering, waarin minder dan
  twee/derde van het in de vorige zin bedoelde maximum aantal stemmen
  kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen.”
  Veel dank voor jullie hulp en inzichten, helpt enorm!