Reageer op: Juridisch positie mbt bouwplannen van meerderheids app recht houder

#11754
Bob
Deelnemer

  Voor zowel de “vergaderverbouwing” als de nu vergunde verbouwing moet aan een drietal harde eisen worden voldaan.
  Ten eerste moet er publiekrechtelijk gezien een omgevingsvergunning zijn afgegeven.
  Ten tweede moet er VvE-rechtelijk gezien een besluit zijn waarin de VvE de (vergunde) verbouwing daadwerkelijk toestaat (c.q. tot vergunde verbouwing besluit).
  Ten derde moet de AvS worden aangepast.
  De omgevingsvergunning is er.
  Het feit dat de vergunde verbouwing niet gelijk is aan de verbouwing waartoe de vergadering eerder besloot maakt dat de vergadering (opnieuw) zou/zal moeten besluiten over de afwijkende verleende vergunning. Discussie over de (afwijking van de) destijds gewenste verbouwing is niet (langer) relevant, immers zal die met zekerheid niet worden vergund.
  In een volgende vergadering zullen de leden van de VvE moeten besluiten over de nu wel vergunde verbouwing. Voor die verbouwing (dat besluit) zal om meerdere redenen een verzwaard quorum en een hogere/versterkte stemmenmeerderheid vereist zijn. De eisen vind je in de AvS. De eisen zijn (/AvS is) me niet bekend, maar het is niet waarschijnlijk dat de groot-eigenaar alleen de norm zal halen (niet zonder steun van één van de andere twee eigenaars). Indien de groot-eigenaar alleen zijn wil wel zou kunnen doordrukken ligt misbruik van meerderheidsbelang op de loer als potentiële showstopper (voor de groot-eigenaar).
  Mocht de vergadering besluiten tot de vergunde verbouwing dan geldt dat de AvS zal moeten worden aangepast. Goederenrechtelijk gezien wijzigt de situatie nu er sprake zal zijn van uitbreiding van de delen/oppervlakten voor exclusief gebruik, door uitbreiding van een deel van de appartementsrechten met een voor exclusief gebruik bestemd balkon. De huidige akte en tekening dekken de lading niet langer. In het “gunstigste” geval (met medewerking van het bestuur) is voor wijziging van de AvS een viervijfde meerderheid van alle stemmen nodig, zodat weer tenminste één van de twee andere eigenaars met de groot-eigenaar zal moeten meestemmen (net als hierboven).
  Met de mij nu bekende feiten, en antwoorden van NK, zie ik geen enkel belang voor NK, noch voor wat betreft de verbouwing, noch voor wat betreft het wijzigen van de AvS. Er zijn daarmee vele redenen (niet één enkel artikeltje uit de AvS) aan te voeren waarom NK niet moet meebetalen aan de verbouwing en wijziging van AvS.
  Los van bovenstaande maken de buren bezwaar. De feitelijke situatie is (mij) niet bekend, maar er bestaat gerede kans dat zij in hun recht staan en bij rechtsgang in het gelijk worden gesteld. In dat geval is het waarschijnlijk dat de VvE tegen nog meer kosten, inclusief onkostenveroordeling, aan zal lopen. De bezwaren van de buren aanhoren en die zo nodig juridisch laten beoordelen is het minste wat de VvE zou moeten doen alvorens daadwerkelijk een besluit te nemen over de vergunde verbouwing.