Reageer op: ONGELDIGE MACHTIGINGEN

#1178
Bob
Deelnemer

  Beste Rob vdZ,
  Het verhaal over de machtigingen is wel wat verwarrend.
  Daarom nog even een poging om je verder te helpen, en mogelijk ook jouw rechtshulp.
  Zoals Rob al aangaf kennen de machtigingen binnen een VvE geen vormvereiste. Als de volmachtgever zijn handtekening heeft gezet onder de machtiging is de volmacht juridisch een feit. Als de door jou genoemde 64 volmachten door de volmachtgevers zijn ondertekend is er juridisch gezien geen enkel probleem.
  Merk op dat, als de 64 machtigingen door de volmachtgevers zijn ondertekend (en dus in orde zijn, zelfs wanneer de gevolmachtigde niet heeft getekend), het quorum van minstens de helft van het aantal stemmen met 199 van de 310 ruimschoots is gehaald.
  Wanneer het quorum (de helft) is gehaald kan er gewoon rechtsgeldig worden besloten over zaken waarvoor dat quorum geldt.
  Voor wat betreft het schilderwerk; dat valt onder het gewone onderhoud en daar voldoet het “helft-quorum”. Pas wanneer het gaat om “buiten het onderhoud vallende uitgaven” gaat is een zwaarder quorum (2/3) vereist. Maar daar is met normaal onderhoud (schilderen helemaal geen sprake van). Artikel 38 lid 5 speelt in jouw geval (schilderwerk) dus helemaal geen rol. (Je hebt wel gelijk dat je de offertes voor het schilderwerk had moeten krijgen/inzien, maar daar kun je gewoon om vragen)
  Als jouw rechtshulp tot een andere conclusie komt dan wat ik hierboven schrijf dan houd ik me ten zeerste aanbevolen voor de uitleg (met feiten en redenen omkleed). In dat geval is er heel wat te leren, en je zou me zeer verplichten als je de afloop van jouw “fraudegeval” met het forum zou willen delen !!
  Volgens mij heb je trouwens en vraag van Rob nog niet beantwoord.
  “In welk artikel van MR1992 staat dat voor alle uitgaven die buiten de begroting vallen een 2/3 van 2/3 meerderheid is vereist?”
  Heb je het antwoord op die vraag voor ons ?
  Nieuwsgierig naar het vervolg ……..
  MVG,
  Bob.