Reageer op: ALV opzet nieuwe stijl vanwege de NOODWET?

#11887
Rob
Deelnemer

    Komende ALV vergadering, oude stijl, zal veel onrust veroorzaken omdat twee Kascommissies de boekhouding hebben afgekeurd…

    In de wet staat “… De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.”
    Waar staat dat een kascommissie de boekhouding kan/mag afkeuren ?