Reageer op: ONGELDIGE MACHTIGINGEN

#1195
Bob
Deelnemer

  Een nieuwe dag en …… nieuwe kansen. 😆
  Op het risico af dat ik zal worden beticht van “afdwalen” wil ik toch even wat puntjes op de i zetten.
  Rob vdZ schreef zelf letterlijk “Verder staat in de akte 1992 dat alle uitgaven die buiten de begroting vallen een 2/3 van 2/3 meerderheid is vereist.”
  Rob stelde daarom de vraag waar dat dan stond. Rob vdZ geeft daarna aan dat hij die vraag al diverse malen heeft beantwoord. Dat antwoord kan ik nergens terugvinden. Daarom zal ik het naar mijn idee juiste antwoord maar voor de lezers op het forum geven.
  Wat Rob vdZ schrijft staat zeker niet in het MR 1992.
  Ja Carla, ik kan me echt niet voorstellen dat de personalia van de gemachtigde niet op de volmacht zouden staan, en dat de voorzitter in plaats daarvan maar uit een handtekening zou moeten kunnen opmaken wie de gemachtigde is. Dat zou werkelijk de wereld op zijn kop zijn. Een “compromis” komt me in dit verband overigens wat vreemd voor. Een handtekening van de gevolmachtigde is of wel of niet vereist. Ik ben en blijf (met Rob) van mening dat de handtekening van de gemachtigde echt niet nodig is.
  Het woord is op dit punt aan de rechter. Ik hoop dat Rob vdZ de rest van het verloop met ons zal delen.
  Wat ik verder nog wil meegeven is dat aangifte doen van fraude nog helemaal niets oplost! Of het ooit tot strafvervolging zal komen is met aangifte doen nog niet bepaald. Er bestaan nog steeds zaken als opportuniteitsbeginsel en “technisch” sepot. Of er überhaupt wordt vervolgd hangt echt af van de OvJ.
  Verder is met eventuele strafvervolging het probleem nog steeds niet opgelost. Het besluit is genomen en bestaat na het doen van aangifte van fraude nog steeds, en het kan zijn dat de aangifte niet tot vervolging leidt, laat staan tot schuld en boete. Het blijft zaak om ook andere trajecten te starten/overwegen. Afhankelijk van de gronden (met de nu bekende feiten is nog steeds niet echt helder wat er aan de hand is bij Rob vdZ) is het bij een vernietigbaar besluit nog steeds zaak om binnen de termijnen te werken om zeker te stellen dat men uiteindelijk niet gaat horen dat men “niet ontvankelijk is”. Al zou je al pro forma een procedure in gang zetten. En wanneer in dit geval een mogelijk nietig besluit toch wordt uitgevoerd zal men ook de gang naar de rechter moeten maken.
  Hoe je het ook wendt of keert: met aangifte doen van (vermeende) fraude zijn we er nog lang niet. Het ligt allemaal veel genuanceerder en Rob vdZ heeft n.m.m. nog een heel lange weg te gaan.
  Over het afdwalen dan nog even. Rob vdZ legt zelf drie verhalen op tafel. Er speelt een kwestie met volmachten, een strijd over schilderwerk en offertes en een vermeend geval van fraude. Alle onderwerpen worden besproken en ik zie niet waar wij zouden afdwalen.
  Feiten zijn belangrijk en die moeten voor een goede discussie allemaal boven tafel. Waar is bijvoorbeeld die €1000,00 voor wanneer we spreken over de technische commissie? Is dat een bedrag voor inhuur van een onafhankelijk expert, of is het arbeidsloon voor leden van een dergelijke commissie die door de VvE is ingesteld of is het iets heel anders? Waar praten we hier eigenlijk over.
  Vriendelijke groet,
  Bob