Reageer op: Verschil van mening in de controle commissie

#11953
Bob
Deelnemer

    De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
    De commissie heeft niet tot taak om tot een advies voor het al dan niet verlenen van decharge te komen, en wanneer de commissieleden niet tot één gezamenlijk verslag kunnen komen rapporteren ze ieder voor zich de eigen bevindingen en constateringen aan de vergadering, en wel op eigen titel.
    De vergadering (de leden) kijkt zelf wel naar hetgeen onder de aandacht wordt gebracht en handelt en/of besluit naar eigen goeddunken. Advies overbodig. 😉