Reageer op: Ondersplitsing apart vergaderen

#11980
Rob
Deelnemer

      Citaat uit dit artikel van Rijssenbeek
      “… Artikel 5:127 lid 3 BW bepaalt dat in geval van een ondersplitsing, de stemmen van de appartementseigenaar in de hoofdsplitsing van wie het recht is gesplitst, toekomen aan de eigenaars in de ondersplitsing. Deze stemmen worden in de vergadering van eigenaars van de hoofdsplitsing uitgebracht namens de eigenaars in de ondersplitsing door het bestuur van de bij de ondersplitsing opgerichte VvE. Dit betekent dat voorafgaand aan de vergadering in de hoofdsplitsing, de vergadering van de ondersplitsing dient plaats te vinden.