Reageer op: Visie en Missie

#11987
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

    Sommige bestuursleden zijn gedesillusioneerd. Niet omdat ze de kwaliteit van de VvE niet konden verbeteren maar omdat ze hun eigen belang niet voor elkaar kregen….Anderen zijn gedesillusioneerd omdat ze naar de pijpen van een paar figuren moesten dansen die hier hun eigen koninkrijkje hadden. De kascommissie bestond uit de vrouw van de penningmeester…..
    Ze verlieten het bestuur maar hielden hun mond over wantoestanden omdat ze de rust in de VvE niet wilden verstoren.
    Al met al lijkt het alsof ik in het sprookje van De nieuwe kleren van de keizer ben beland. Iedereen ziet dat hij in zijn blote reet loopt, niemand durft het te zeggen…
    Sinds men weet dat ik me kandidaat stel, wordt er net even iets minder hartelijk gegroet….Volgens mijn berekeningen moet de begroting die in de komende ALV wordt voorgelegd, in sommige gevallen verdubbeld worden.
    Ik doe mijn stinkende best om nu al transparant te zijn…..houden ze helemaal niet van.