Reageer op: Reservering

#12018
Anoniem
Deelnemer

  De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een meerjarig onderhoudsplan (kortweg MJOP). .

  Helder! We hebben twee MJOP’s. De eerste is van 2007 met een looptijd van 20 jaar. Het is nooit bijgehouden en er is bij de begrotingen ook nooit rekening mee gehouden. De dotaties zijn al een aantal jaren ongewijzigd en zijn niet afgestemd op MJOP en MJOB. Ik ga er voor het gemak maar van uit dat het in 2007 goedgekeurd is door de ALV. Daarom heb ik het bij mijn herberekening voor de begroting van 2020 gebruikt.
  Het tweede MJOP is van 2019. Het bestuur heeft dit, zonder toestemming van de ALV laten maken. Er zijn daar ook weer 2 versies van. Nummer 1 ging uit van de Reserve Groot Onderhoud die op de balans staat. Nummer 2 gaat uit van de alle bezittingen die op de balans staan. Hoe hoger de bezittingen in de MJOB, hoe lager de bijdrage. Het bestuur is van plan om het aan de ALV voor te leggen, maar weet nog niet voor welke versie ze zullen kiezen. Over de toelichting en het beantwoorden van vragen is nog niet nagedacht. ..
  Terug naar de oorspronkelijke vraag:
  Op onze balans staan 2 reserveringen:
  1 Algemeen
  2 Groot Onderhoud.
  Ik vind het vreemd dat ze op 1 bankrekening staan. Kennelijk wordt op de achterkant van en sigarendoosje bijgehouden wat het saldo van de afzonderlijke Balanstotalen is. Ze kloppen overigens wel met de jaarlijkse dotaties die ik heb kunnen achterhalen.
  De reserveringen zijn vrijwel gelijkwaardig. Wie helpt mij met het volgende:
  Is het normaal dat er twee reserveringen op de balans staan?
  Zo ja, zou je de reserveringen dan niet op aparte rekening zetten? Ik lees overal dat de reservering voor Groot Onderhoud op een aparte rekening zou moeten staan.
  Het enige dat ik kon bedenken is dat dat je hiermee de jaarlijkse opgave van je aandeel bij de aangifte IB laag houdt..
  Verder zegt mijn boerenverstand dat de Algemene Reserve niet zo groot hoeft te zijn en dat een flink deel naar de Reservering Groot Onderhoud overgeheveld kan worden. Voor wie denkt dat ik dit niet binnen de VvE gevraagd heb: Uiteraard is dit gebeurd.
  Het bestuur is al maanden geleden weggelopen, de penningmeester bleef zitten. De penningmeester heeft zich gedurende het boekjaar niet om de VvE bekommerd, en heeft geen idee welke gevolgen dit voor hem kan hebben. De persoon die ongeautoriseerd bij de bank geregistreerd staat en die de financiën feitelijk beheert (en als enige gemachtigd blijkt om betalingen te doen!), heeft ook al geen idee en verwijst naar de penningmeester. En ja, ik weet ook dat ik toen een ALV uit had moeten schrijven. Ik had overeenstemming met voldoende leden die zich, toen puntje bij paaltje kwam, schielijk terugtrokken omdat ze de rust binnen de VvE niet wilden verstoren.

  • Deze reactie is gewijzigd 5 maanden, 1 week geleden door .