Reageer op: Reservering

#12020
Bob
Deelnemer

  Is het normaal dat er twee reserveringen op de balans staan?
  Zo ja, zou je de reserveringen dan niet op aparte rekening zetten? Ik lees overal dat de reservering voor Groot Onderhoud op een aparte rekening zou moeten staan.

  Ja, de reserve GO en de Algemene reserve.
  De reserve GO moet op een aparte spaarrekening staan.

  Het enige dat ik kon bedenken is dat dat je hiermee de jaarlijkse opgave van je aandeel bij de aangifte IB laag houdt..

  Deze veronderstelling is niet juist. De belastingdienst vraagt in box 3 naar het aandeel in het (totale) vermogen van de VvE, en niet alleen maar de reserve GO.

  Verder zegt mijn boerenverstand dat de Algemene Reserve niet zo groot hoeft te zijn en dat een flink deel naar de Reservering Groot Onderhoud overgeheveld kan worden.

  De reserve GO is geoormerkt en kent strikte regels voor gebruik/onttrekkingen. De algemene reserve staat op de rekening courant van de VvE. Er zijn geen dwingende regels voor het bedrag op die RC, maar mijn advies is om het saldo op de balans tenminste éénmaal de jaarlijkse exploitatie te laten zijn. Smaken verschillen en tweemaal de exploitatie wordt ook regelmatig gezien.
  Ik zie dat er het nodige aan de hand is in jouw VvE. Je start ook verschillende topics. Om het voor iedereen verteerbaar te houden zou ik graag zien dat er on-topic wordt gepost en gereageerd, mede om een allesomvattende warboel te voorkomen, waar iedereen zo dicht mogelijk langs elkaar spreekt. 😉