Reageer op: Reservering

#12021
monaster
Deelnemer

      Ik zie het nut van een aparte algemene reserve niet. De reserve van een VvE zal in principe moeten worden gebruikt voor de instandhouding van het gebouw (onderhoud enz.). Als er plotseling een onvoorziene situatie ontstaat kan de benodigde financiën daarvoor ook uit die reserve worden geput. Via de MJOP kan worden gezien of en zo ja hoeveel er daarna moet worden gereserveerd om die reserve weer op peil te brengen mocht dat noodzakelijk zijn. Uiteraard altijd alleen met toestemming door de ALV.
      Een MJOP is geen statisch stuk maar is een jaarlijks voortschrijdende reeks van begrote kosten en benodigde reserveringen en kan jaarlijks worden aangepast aan de omstandigheden zoals bijvoorbeeld extra uitgaven/onderhoud inflatie, rente, enz.