Reageer op: Register van gebruikers

#12044
Rob
Deelnemer

   In Twinq, zoals bij ons in gebruik, heeft alleen het bestuur inzage in het eigenaarsregister

   Al regelmatig hier ter sprake gebracht, maar ik zeg het nogmaals, dát vind ik dan weer heel apart !
   Ook daar wordt naar mijn mening onterecht geschermd met de privacywetgeving
   In jullie VvE is MR1992 van toepassing en daarin staat toch echt:
   Het bestuur is verplicht aan iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen welke die eigenaar mocht verlangen en hem OP ZIJN VERZOEK inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden;”
   Het register van eigenaren en gebruikers hoort daar ook bij.
   Dus waarom zou je dat deel in Twinq niet openzetten voor alle eigenaren?