Reageer op: Reservering

#12051
Anoniem
Deelnemer

    Okay, helder voor wat betreft de belastingtruc die ik vermoedde. Dat is de reden dus niet.
    Ook helder; het saldo GO is geoormerkt omdat het corresponderen moet met de geprognosticeerde kosten die uit het MJOP blijken.
    Ik zie dat de meningen verschillen maar de suggestie om tenminste eenmaal de jaarlijkse exploitatie op de rekening courant te reserveren voor Algemene Reserve, spreekt mij wel aan.
    Dank voor de reacties en suggesties tot zover!