Reageer op: Reservering

#12056
Anoniem
Deelnemer

    @bob ik ging er van uit Dat het saldo GO niet in overeenstemming is met de in de MJOP geprognosticeerde kosten. .

    En zo is het: het saldo GO is bij lange na niet in overeenstemming met de kosten zoals ze in  het oude en het nieuwe MJOP staan. In de begroting is geen extra dotatie opgenomen om dat verschil in te lopen waardoor het verschil ieder jaar groter dreigt te worden. Daarom stel ik de begroting op de komende ALV ter discussie. Wanneer we hem dit boekjaar zouden verdubbelen en vervolgens jaarlijks met 5% verhogen (Exclusief indexering prijsstijgingen en geldontwaarding) komen we nog steeds geld tekort in 2025.
    Omdat er ook een post Algemene Reserveringen op de balans staat, ben ik aan het onderzoeken of daar niet een gedeelte van overgeheveld kan worden naar de Reservering GO, UITERAARD na instemming van de ALV.
    Ik lees hier nu ook dat het niet verkeerd is om de Algemene Reserveringen (AR) min of meer op het niveau van de jaarlijkse exploitatie te houden dus moet ik daar eens over nadenken. Als we een sluitende MJOB  (begroting) zouden hebben, lijkt mij een AR van de jaarlijkse exploitatie wat aan de hoge kant.
    Wanneer de ALV niet gewend is om mee te denken, drukt de verantwoording voor een plausibel voorstel  voor een herverdeling van AR naar GO extra zwaar en er is geen weg terug!