Reageer op: Ervaringen met beheerders

#12100
Rob
Deelnemer

    Ik vraag mij af of onder het beheer ook het verrichten van betalingen valt.

    Zie bv MR1992 art. 41 lid 2 : “De vergadering kan besluiten de administratie – waaronder dient te worden verstaan het incasseren van alle ontvangsten en het doen van alle uitgaven…. “
    Dus ja, het verrichten van betalingen valt ook onder het beheer.

    Modelsplitsingsreglementen schrijven voor dat de voorzitter en een door de vergadering aangewezen lid van de VvE kunnen beschikken over het geld. Twee handtekeningen dus.

    Die bepaling is alleen van toepassing op de gelden van het reservefonds, niet op de betaalrekening.