Reageer op: onderhoud woning

#12130
Anoniem
Deelnemer

  Dank voor de reacties. Als het toegestaan is wil ik er nog even op door gaan om niet op de eerstvolgende ledenvergadering onvoorbereid te zijn:
  In de splitsingsakte is letterlijk opgenomen:
  tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden niet gerekend:
  a de verandabungalow met toebehoren dat uitsluitend behoort dan wel dienstbaar is tot een privegedeelte (zulks met inbegrip van de delen van dit gebouw die mogelijk boven, op of onder de gemeenschappelijke grond zijn gerealiseerd doch uitsluitend dienstbaar zijn aan de priveruimte), waaronder mede wordt begrepen de funderingen, de dragende muren, de kolommen, het geraamte van dit gebouw, de gevels (daaronder begrepen de gevelbeplatingen en dilataties), de balkonconstructies, de galerijen, de daken (inclusief de waterkerende lagen), de dakbedekking, de dakkapellen de schoorstenen, de rook- en ventilatiekanalen, de vuilstortkokers, de lift- en leidingschachten, alsmede alle vloeren en wanden en ook die scheiding vormen tussen (een) gemeenschappelijk(e) gedeelte(n) en (een) privé gedeelte(n)
  Als er nu een aantal bewoners zijn die een spaarpot aan willen gaan leggen voor het vervangen van het dak en onderhoud aan de gevelbekleding, dan kan ik niet worden verplicht om hieraan deel te nemen omdat het een privé aangelegenheid is? Als iedereen deel moet nemen, dan zal eerst de splitsingsakte gewijzigd moeten worden? Voor wijziging van de splitsingsakte is 2/3 of 4/5 meerderheid nodig? Het zijn twaalf woningen betekent dit dan dat bij 8 of bij 9 stemmen er een meerderheid is? Als het zover zou komen en een bewoner zou in de toekomst onderhoud nodig hebben aan zijn/haar dak zonder dat het gehele dak vervangen zou moeten worden dan is dit onderhoud voor rekening van de VvE? De spaarpot zou alleen gebruikt worden voor het in 1 keer vervangen van 12 daken (2 blokken van 6 rijtjeswoningen).
  Het beheer is uitbesteed aan PUUR beheer. Zij zeggen dat de bestuursleden het bij het rechte eind hebben en dat het dak en de gevelbekleding gemeenschappelijke zaken zijn. Ik vind dit vreemd omdat bij de oprichting van de VvE, Puur Beheer de begroting heeft gemaakt voor onderhoud/opstalverzekering etc. In de begroting die in 2019 gemaakt is, zijn geen bedragen gereserveerd voor het dak en de gevelbekleding en nu komt Puur Beheer ineens dat het gemeenschappelijke zaken zijn.
  Het nadeel van zo’n spaarpot vind ik dat we nu moeten wachten tot het moment dat het bestuur besluit dat er onderhoud nodig is. Ik geef de voorkeur om dit zelf te kunnen bepalen. Wij willen wellicht na 5 jaar de buitenkant laten onderhouden terwijl er afgesproken wordt dit na 10 jaar te doen. Dan zou ik 5 jaar moeten wachten en tegen een lelijke pui aan moeten kijken voor er iets aan gedaan wordt. Daarnaast vind ik het vreemd en ongebruikelijk dat bij schade aan het dak ik (bij gemeenschappelijke zaak) dan zelf op zou moeten draaien voor de kosten.
  Zie graag de reacties tegemoet. Dank!