Reageer op: onderhoud woning

#12143
monaster
Deelnemer

    voor wijzigen Splitsingsakte deze link: https://www.vverecht.nl/2013/02/splitsingsakte-wijzigen-stappenplan-met-toelichting/?amp
    2. voor het onderhoud is het gebruikelijk dat er een MeerJarenOnderhousPrognose is gemaakt. Daaruit moet blijken wat er bijvoorbeeld de komende 10 jaar aan onderhoud moet gebeuren, zodat ook duidelijk is wat er voor geld gereserveerd moet worden om dat onderhoud te bekostigen.
    De MJOP dient door de ALV te worden goedgekeurd. Jaarlijks tijdens de ALV zal in de begroting worden opgenomen welk onderhoud uitgevoerd gaat worden. De ALV dient akkoord (of niet) te geven aan deze begroting.
    Natuurlijk beslist het bestuur niet. De ALV is de baas.
    3. Als er personen zijn die een apart spaarpotje willen maken, kan dat natuurlijk maar dat staat helemaal los van de VvE.