Reageer op: wijziging splitsingsakte

#12146
Pierre
Deelnemer

  Dag Frans,
  In onze akte van splitsing (hierna te noemen : akte), die is gebaseerd op het MR2006 zijn enkele met name technische tekstdelen aangepast t.o.v. het MR. Zo staat er ondermeer in de akte : citaat “- De vloerconstructie dient als “zwevende” vloer dus geheel vrij van de bestaande betonvloer qasu quo wandconstructie te worden uitgevoerd”- einde citaat.
  Tijdens de eerste (oprichting-)vergadering van de VvE was een vertegenwoordiger van de bouwer/splitser aanwezig die vertelde dat er een fout stond in de akte en dat de aan te brengen vloeren in de appartementen nu juist als “NIET-zwevende vloeren diende te worden uitgevoerd. Dat werd ook nog eens schriftelijk bevestigd in een email aan alle eigenaars. Daarmee was de kous af…., vond de bouwer/splitser.
  De VvE vergadering heeft dat niet geaccepteerd en geeist dat de foute tekst in de akte gecorrigeerd moest worden op kosten van de bouwer/splitser.
  Over 10, 20 jaar weet niemand dit meer en baseert een nieuwe eigenaar zich bij het laten leggen van een nieuwe vloer in zijn appartement op wat hij daarover leest in de akte, want die krijgt hij verstrekt van de notaris via wie hij de woning koopt.Die tekst moet dus kloppen.
  Je kunt in een huishoudelijk reglement (HHR) schrijven wat je wilt, maar als dat in tegenspraak is met wat er in de akte staat geldt de laatste want de letterlijke tekst van art 39, lid 3 van onze akte luidt : citaat – “Bepalingen in het huishoudelijk reglement die in strijd zijn met de wet of het reglement worden voor niet geschreven gehouden” – einde citaat.Natuurlijk kun je in een HHR aanvullende richtlijnen of regels opnemen, maar die kunnen alleen maar AANVULLEND zijn en mogen nooit STRIJDIG zijn met de akte.
  Na wat heen en weer geschrijf met de notaris en de bouwer heeft de laatste toegezegd medewerking te verlenen aan het wijzigen van de akte. Die medewerking bestaat uit het aanleveren van de juiste technische tekst en in het vergoeden van de kosten van de wijziging.
  Ik hoop dat je wat hebt aan mijn bijdrage.
  Pierre