Reageer op: Modelverzoek nietigheid besluit VVE en toelichting hierop

#12203
Speedy
Deelnemer

  Ter verduidelijking:
  Beste Bob en belangstellenden,
  Het bestuur van de VVE heeft medio juni mede i.v.m. corona besloten om de kwestie mbt blindering van ramen aan de galerijzijde van het terras in een mail aan alle bewoners  twee opties voor te leggen waaruit men dan een keuze kon maken.

  • A: Er is sprake van een overtreding van het HR, niet wachten tot de ALV, regels gelden voor iedereen, de folies moeten worden verwijderd;
  • B: Een voorstel tot wijziging van het HR indienen bij de volgende ALV, wachten, het gaat hier om een uitzonderingssituatie welke geldt voor beide penthouses, de folies blijven zitten tot  de ALV.

  Hierop hebben de bewoners gereageerd door een stem uit te brengen op A dan wel optie B
  Het resultaat was dat de meerderheid tegen het gedogen was en de stemverhouding was 17 voor A en 13 voor optie B.
  Als vervolg hierop is eind vorige week een fysieke ALV geweest waar de “Problematiek blindering ramen” het belangrijkste agendapunt was!
  Er zijn veel reacties binnengekomen op de mail aan alle bewoners/eigenaars d.d. 14 juni 2020 over de kwestie blindering ramen van terrasafscheidingen. De meningen over de oplossingsvarianten A en B zijn verdeeld. Het bestuur stelt voor gezamenlijk te komen tot een weging van de argumenten en het geheel aan consequenties van de keuzes voor de verschillende oplossingsrichtingen te overzien. Dit om de uiteindelijk  te volgen koers vast te stellen. De VVE dient hierover een besluit te nemen.
  Tot zover en iedereen alvast bedankt voor uw reactie welke ik zeer op prijs stel!