Reageer op: Modelverzoek nietigheid besluit VVE en toelichting hierop

#12208
Bob
Deelnemer

   Dank voor de verduidelijking. Die werpt weer een ander licht op de kwestie.
   De verduidelijking eindigt wat mij betreft waar het juist moet beginnen:

   De VVE dient hierover een besluit te nemen.

   Het bestuur heeft in juni niets meer gedaan dan de mening van (alle?) leden te peilen.
   In de vergadering wordt al dan niet besloten.
   De hamvraag is in jouw geval of er een formeel besluit is genomen, en zo ja, wat het besluit precies is.
   Mijn advies is om het bestuur (pro-actief) schriftelijk te benaderen om vooruitlopend op (het concept van) de notulen te mogen vernemen of er een besluit is genomen en hoe het besluit exact luidt. Dit om te voorkomen dat je eventuele fatale termijnen gaat overschrijden.
   Alleen met een formeel besluit is rechtsgang mogelijk.
   Los daarvan kun je jezelf afvragen of een paneel glas in een terrasafscheiding een “raam” is/mag heten. Technisch gezien is het glas niet het raam, behalve misschien in de volksmond/taalgebruik. In het gemeen zitten in het taalgebruik ramen in gevels en daken e.d.