Reageer op: overnemen parkeerplaats

#12225
Rob
Deelnemer

    Zoals ik het lees en zie moet een appartementsrecht dat recht geeft op een parkeerplaats altijd verbonden zijn aan een appartementsrecht dat recht geeft op een woning of bedrijfsruimte en vrees ik dat hier een (groot) juridisch conflict is ontstaan.
    “… De verkrijger van een/de parkeerplaats die aan hem/haar in strijd met het voorgaande waren aangeboden, is voor vorenbedoelde boete hoofdelijk met de vervreemder verbonden.”
    Kennelijk heeft de VvE nagelaten uitvoering te geven aan deze bepaling en zullen de problemen alleen maar groter worden bij iedere verkoop van de betreffende parkeerplaats.
    Gedogen is in ieder geval zeker geen optie, daarmee handelt de VvE in strijd met de akte en maakt de ellende alleen nog maar erger.