Reageer op: nulmeting contactgeluid

#12233
Bob
Deelnemer

  “als koper van een kant en klaar product rest alleen vertrouwen”
  Daar lijkt het inderdaad op. Maar daar wil ik geen genoegen mee nemen.

  Dat hoeft mijns inziens ook helemaal niet. Jouw positie wordt wat mij betreft (veel) te zwartgallig gezien.
  Wanneer een bouwer/verkoper (ongeacht of het om een koopovereenkomst of een aannemingsovereenkomst gaat) jou iets aanbiedt en verkoopt wat voldoet (naar overeenkomst zal voldoen) boven de minimale wettelijke eisen dan moet hij dat ook leveren (als overeengekomen).
  Doet hij dat niet dan is de verkopende partij zondermeer aan te spreken op bijvoorbeeld wanprestatie.
  Je hebt helemaal geen toestemming nodig om een opleveringsmeting te doen. Het handigst is wat mij betreft om dit (nulmeten) middels de VvE te organiseren, maar ook jouw “eigen” zwevende vloer kun je laten “nulmeten”. Direct na oplevering door een erkend en deskundig bedrijf laten uitvoeren en in een keurig rapport laten vastleggen wat jou (al dan niet in afwijking van de koop- of aannemingsovereenkomst) daadwerkelijk is geleverd.