Reageer op: overnemen parkeerplaats

#12244
Bob
Deelnemer

  In mijn optiek is aanpassing van de AVS de enige mogelijkheid.

  Wat mij betreft is deze conclusie te stellig en, gegeven de (te) summiere informatie, te kort door de bocht (mist ook nog eens onderbouwing).
  Ondanks het feit dat TS zo te zien de juiste artikelen presenteert merk ik op dat de quotes uit hun context zijn gehaald. Ik mis daarnaast informatie.
  Voorts merk ik op dat er helemaal niets te gedogen is. De status quo is voor wat betreft de eigendom van de parkeerplaats een voldongen en vaststaand juridisch feit. Er is niets te gedogen, de VvE kan de situatie niet/onmogelijk wijzigen.
  Graag zou ik het volgende weten:
  Wat zeggen de artikelen 2, 4 en 24 lid 1 over de parkeerplaatsen?
  Hoeveel parkeerplaatsen heeft de VvE (splitsing) en hoeveel woningen en bedrijfsruimten?
  Op welke datum heeft de verkoper van de nu aangeboden parkeerplaats de parkeerplaats in eigendom gekregen (datum transport)?
  Is bij het vorige transport van de parkeerplaats de verbeurde boete door de VvE gevorderd, bij de toenmalige verkoper en/of de toenmalige koper (nu de verkoper)?
  Gegeven de door TS gepresenteerde feiten en tekst van AvS kan de huidige situatie eenvoudig en op correcte wijze ontstaan. De situatie als die leert bestaat al.