Reageer op: overnemen parkeerplaats

#12245
Anoniem
Deelnemer

  Beste Bob,
  Bedankt voor je reactie.
  Artikel 2 is het eerste stukje van mijn eerdere bericht (“De Eigenaar van….”). 
  Artikel 4 kan relevant zijn :”Leidt vervreemding ertoe dat een eigenaar geen recht meer kan laten gelden op een woning of bedrijfsruimte, terwijl hij/zij een of meer parkeerplaats(en) overhoudt, dan is de betreffende eigenaar verplicht om de resterende parkeerplaats(en) aan te bieden conform het in lid 3 bepaalde.” – hoewel dit de situatie beschrijft dat een eigenaar van een appartement met parkeerplaats, het appartement zonder die plek verkoopt. In  situatie die nu speelt, is de verkoper van de parkeerplaats nooit eigenaar van een appartement geweest.
  24.1 is in deze context minder van belang (een eventuele huurder moet een verklaring afgeven dat hij de bepalingen van het reglement zal naleven).
  Er zijn 180 parkeerplaatsen en 129 woningen. Er zijn veel vrije plaatsen (niet elke woning heeft een parkeerplaats) en er zijn in het verleden (danwel door een woningbouwvereniging, danwel door appartementseigenaren) een aantal parkeerplaatsen aan ‘derden’ verkocht. Voor zover ik weet is daarbij de boete nooit gevorderd.
  Een exacte datum van overdracht is me in dit specifieke geval niet bekend – uit het verhaal van de makelaar leidt ik af dat het zal gaan om 5-10 jaar geleden.
  Wellicht wordt met gedogen bedoeld dat de boete niet gevorderd gaat worden – maar ik weet niet of het bestuur van de VvE dat zo kan besluiten en / of vastleggen?