Reageer op: overnemen parkeerplaats

#12249
Bob
Deelnemer

   Dank voor de aanvulling.
   Artikel 4 begrepen, die mogelijkheid zocht ik. Realiseer je dat het niet alleen gaat om iemand die een woning of bedrijfsruimte zonder de/een bijbehorende parkeerplaats verkoopt, maar ook om de eigenaar die zijn woning of bedrijfsruimte vervreemd en die meerdere parkeerplaatsen bezit die niet allemaal in dezelfde koop worden (mee)verkocht. Dan blijft de vervreemder met een aantal losse parkeerplaatsen zitten die hij, als geen der eigenaren interesse heeft, terwijl hij misschien naar de andere kant van het land vertrekt, tot in het oneindige parkeerplekken zou moeten verhuren.
   De vraag die men zou kunnen stellen is of dat van de woningvervreemder te eisen wel reëel is. Maar dat terzijde.
   Mijn vraag naar de transportdatum (transport is ovsrigens terug te zoeken bij het kadaster) heeft de volgende grond.
   De huidige eigenaar was, en is, zoals je aangeeft géén woning- en/of bedrijfsruimte-eigenaar, maar wel in het bezit van een parkeerplaats. Met dat feitelijk gegeven is een tweetal zaken helder.
   Onder voorbehoud (ik ben niet op de hoogte met de volledige AvS) merk ik op dat die (nu wel bestaande) situatie niet wordt beschreven in de AvS, en daarmee kan op basis van de akte géén overtreding bestaan. Je bent wat mij betreft niet opportunistisch. 😉
   Ten tweede leert deze situatie dat bij het vorige transport van de aangeboden parkeerplaats de AvS mogelijk/waarschijnlijk wél met voeten is getreden.
   Bij het vorige transport heeft de toenmalige verkoper de boete verbeurd. De toenmalige koper (nu de verkoper) was aan die boete hoofdelijk met vervreemder verbonden.
   Dat betekent dat destijds bij het transport de VvE een direct opeisbare boete kon innen. Uit jouw verhaal maak ik op dat de boete (alle verbeurde boetes) nimmer zijn ingevorderd.
   Dat op zich maakt dat het wel heel vreemd zou zijn wanneer de VvE nu wel, en alleen in jouw geval, de boete bij de huidige verkoper en mogelijk bij jou (hoofdelijk verbonden) zou gaan innen, temeer daar de huidige verkoop van derde aan derde niet gesanctioneerd is in de AvS!
   Los van voorgaande kan het eenvoudig zo zijn dat wanneer de vorige verkoper en koper nimmer door de VvE zijn aangesproken, én er nimmer een stuitingshandeling is verricht, de vorige vordering op huidige verkoper verjaard zal zijn. De vordering laten verjaren om die vervolgens op jou kunstmatig alsnog te gaan invorderen lijkt me niet houdbaar/mogelijk.
   Je zou de verkoper tot meerdere zekerheid kunnen vragen zwart op wit te verklaren wanneer het transport destijds heeft plaatsgevonden, en dat de VvE naar aanleiding van dat transport nimmer heeft aangeklopt voor de verbeurde boete. Better be safe than be sorry.
   Tenzij de AvS je anders leert ga ik ervan uit dat de VvE in dit geval een direct opeisbare vordering heeft, maar dat nergens dwingend is vastgelegd dat de VvE die vordering ook daadwerkelijk moet opeisen (is naar jouw eigen posts ook nimmer gebeurd).
   Wat mij betreft kun je de aangeboden parkeerplek veilig kopen, en het wijzigen van de AvS is even onnodig en onnuttig als die akte met succes wijzigen een illusie is.
   Hoop dat je hiermee uit de voeten kunt, vriendelijke groet, Bob.