Reageer op: Hoort een uitbouw bij gemeenschappelijke ruimte? En een balkon?

#1227
Cassius
Deelnemer

    Het vigerende regelement en de akte van splitsing beschrijft slechts dat ten laste aan de vve komt: “het normale onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw of installaties of het behoud daarvan”. De uitbouw wordt niet nader benoemd. Deze is wel origineel en was ten tijde van de splitsing al aanwezig en beschreven in de akte.
    De modelregelement van 2006 hebben we ter vergelijking genomen, deze beschrijft wel dat de dragende (buiten)muren onder de vve vallen. Maar de muur van de uitbouw draagt slechts het dak waAr de de eerste verdieping slechts gebruik van maakt. Mijns inziens valt dat niet onder de vve. Zeker niet volgens het huidige vigerende Reglement. Dat geldt dan ook voor het balkon, ook origineel aanwezig maar niet gemeenschappelijk.
    Zie ik dat zo goed?
    Dank,