Reageer op: Interpreteren akte van splitsing

#12281
Bob
Deelnemer

   Nu artikel 2 geheel is vervangen, en de raamkozijnen en deuren (kennelijk) doelbewust zijn weggelaten, zou mijn antwoord op vraag 1 “ja” zijn.
   Artikel 37 lid 3.a wijzigt de gemeenschappelijke zaken niet, maar geeft slechts aan de de vergadering beslist (wijze en tijdstip) over onderhoud aan niet-gemeenschappelijke zaken (voorzover ……). Kosten blijven echter voor privérekening.
   Bron Wikipedia
   Een pui heeft in de bouwkunde meerdere betekenissen.
   Het onderste gedeelte van een gevel wordt ook wel een pui genoemd. Veelal heeft de pui een afwijkende vormgeving en/of ander materiaalgebruik of bestaat uit een houten raamwerk dat met glas en hout is gevuld. Bij winkels bijvoorbeeld kan de pui voorzien zijn van een etalage.
   Verder is een pui of puikozijn te omschrijven als een kozijn dat een gevel of een gedeelte van een gevel inneemt. Een pui is in dit geval een samenstelling van ramen, glasopeningen, deuren en dichte panelen.
   Een binnenpui bestaat eveneens uit een dergelijke samenstelling en is bijvoorbeeld aangebracht tussen een gang en een ruimte aan die gang of dient als afsluiting van een tochtportaal of trappenhuis.