Reageer op: overnemen parkeerplaats

#12285
Bob
Deelnemer

  Ten eerste constateer ik dat je (om voor mij begrijpelijke redenen) mijn vragen niet beantwoord.
  Ten tweede doe je een bewering die ik niet (niemand) kan controleren en/of beoordelen op merites.
  Ten derde geef je zelf al aan dat de feitelijke situatie (verkoop aan derde) na rechtsgang nog niet is opgelost.
  Ten vierde is het geconstateerd door een kascommissie (maakt het gebeuren recent) en besproken in de ALV die een besluit heeft genomen de verkoop goed te keuren (wat statutair gezien helemaal niet kan!)
  Ten vijfde constateer ik dat in tegenstelling tot deze casus met ten vierde geen enkele sprake kan/zal zijn van rechtsverwerking/verjaring.
  Ten zesde constateer ik dat het wederom in tegenstelling tot deze casus gaat om een verkoop van een lid aan een derde, en niet om een verkoop van een derde aan een derde (niet gedekt door, noch gesanctioneerd in, de statuten/AvS).
  Ten zevende constateer ik (om voor mij wederom begrijpelijke redenen) dat je (heel erg) vaag blijft over de ellende die TS te wachten zou staan. “Lijkt me niet onmogelijk“, “voor zou kunnen doen” en “dan misschien“.
  Ten achtste meld je dat de rechter het besluit heeft “vernietigd”. What about “nietigheid” van een dergelijk besluit?
  Naar mijn idee is, rekening houdend met de specifieke feiten en omstandigheden van dit geval, de aankoop door TS nog steeds zonder risico. Kortheidshalve mag ik verwijzen naar mijn uitleg in mijn eerdere posts.
  Je bent het op geen enkele manier verplicht, maar heb je misschien antwoord op mijn vragen die ik eerder stelde?