Reageer op: overnemen parkeerplaats

#12290
Bob
Deelnemer

   @Rob ik ben het helemaal met je eens. Bob stelt wel dat zonder risico tot aankoop kan worden overgegaan, maar ik denk niet dat hij een eventuele boete voor z’n rekening zal nemen.

   Ook hier geen enkel argument, noch een inhoudelijke bijdrage.
   Laten we maar zeggen dat de meeste stemmen gelden.
   Zelf ben ik in de overtuiging dat TS zijn positie nu goed kan inschatten. Mogelijk ziet TS af van de koop omdat niemand, zijn niet bestaande en oninbare, boete wenst te betalen. Dat is wel een sterk argument moet ik toegeven. 😉 😉
   Je zou hem nog een dienst kunnen bewijzen met een reactie op de vragen:
   1. Wat denk je dat de VvE nu nog kan doen (partijbedoeling of niet)?
   2. Op welke (wettelijke) grondslag zou de VvE, te laat en alsnog, kunnen optreden en de feitelijke situatie (bezit door derden) kunnen wijzigen/terugdraaien? De VvE kan niet op het enkele (mogelijke) feit dat er iets is gebeurd dat naar haar overtuiging zou indruisen tegen de partijbedoeling optreden en die verkopen ongedaan maken, en al helemaal niet als de VvE categorisch en al heel lang heeft nagelaten direct opeisbare boetes te innen.