Reageer op: Kascommissie bij een VVE met 3 leden

#12302
Bob
Deelnemer

    De modelreglementen (MR’n) geven, met name voor (zeer) kleine VvE’s, al heel lang de nodige regels die niet uitvoerbaar zijn/blijken, zo ook de wetgeving. Dat is er met het nieuwste MR ook niet beter op geworden. Dat gaat echt niet (zomaar even) veranderen.
    Je moet je wat mij betreft terdege realiseren dat wet- en regelgeving een beoogd doel hebben. Het naleven van de regeltjes is geen doel op zich, richt je op het te behalen doel (weest pragmatisch).
    Als je alle leden buiten het bestuur (dat is er bij jou 1, of zijn er hooguit 2 (bij 1 bestuurder)) ruim op tijd voor de vergadering uitgebreid de gelegenheid geeft om zelf alles te controleren en alle maximaal 3 leden zijn akkoord, wie gaat er dan bezwaar maken dat er geen kascommissie is benoemd?!
    Merk op dat het bestuur uit een oneven aantal bestuurders moet bestaan, en dat er daarmee of 1, of 3 bestuurders behoren te zijn. In het geval van 1 bestuurder moet die tenminste tweemaal per jaar met zichzelf vergaderen, en daar ook nog eens notulen van maken. Zijn er 3 bestuurders, die dientengevolge alledrie hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alles wat zich heeft afgespeeld, dan zijn er geen niet-bestuursleden over die zelf de jaarrekening en stukken zouden kunnen/willen onderzoeken.
    Mijn advies. Regelgeving is mooi, maar blijf vooral zelf nadenken! Niet rigide de regeltjes naleven waar dat niet kan, en vooral het beoogde doel van de regels zo goed mogelijk realiseren en borgen in de praktische uitvoering.