Reageer op: Modelverzoek nietigheid besluit VVE en toelichting hierop

#12303
Speedy
Deelnemer

   Beste Bob en anderen,
   Zie hierbij de notulen hierover:
   Problematiek blindering ramen
   Na de mail d.d. 16 juni 2020 had het bestuur veel reacties ontvangen betreffende de kwestie blindering ramen van terrasafscheidingen. Het bestuur had daarom voorgesteld te komen tot een weging van de argumenten en het geheel aan consequenties van de keuzes voor de verschillende oplossingsrichtingen te overzien. Dit om de uiteindelijk te volgen koers vast te stellen.
   Er werden diverse argumenten aangehoord. Hierbij een opsomming;

   • Is er wel sprake van ramen? Het betreft een afscheiding tussen terras en galerij.
   • Regels uit het HHR worden niet altijd nageleefd.
   • Regels zijn regels; precedentwerking.
   • Regels naleven, anders voorleggen binnen een ALV vergadering.
   • Duidelijkheid vergemakkelijkt de onderlinge relatie.
   • 3e en 4e fiets in de gezamenlijke fietsen berging was ook een issue; Regels verzuimen blijkt niet altijd positief uit te pakken.
   • Regels zijn regels, maar waar ligt de norm van redelijkheid?
   • We vormen samen de VVE, we moeten dus samen tot een oplossing komen.
   • Een wijziging van het reglement betreffende de blindering van ramen voor de bovenste etage van “De Regent” zou een oplossing bieden.

   De discussie gehoord hebbende concludeert de voorzitter dat de meerderheid van de vergadering van mening is dat de blindering van de terrasafscheiding aan de galerij op de bovenste etage verwijderd dient te worden.
   Dit betekent dat het bestuur overgaat tot handhaving van het HHR en dat de procedure hiervoor in gang wordt gezet. Daarnaast zal in een volgende ALV een wijzigingsvoorstel voor het HHR op de agenda komen, omdat ook dat naar voren werd gebracht in de vergadering als een gangbare en redelijke manier om deze kwestie op te lossen.
   Verder is het ook zo dat ikzelf jammer genoeg ook deel uit maak van het bestuur en morgen gaat er een brief uit richting alle VVE-leden dat het voltallige bestuur opstapt i.v.m. onvoldoende vertrouwen door de meerderheid van de VVE-leden in het handelen van het bestuur!
   Graag jullie reactie of het zinvol is om hiervoor een procedure op te starten bij de kantonrechter en zo ja, maken wij een gerede kans om dit met een goede advocaat te winnen?
   Wederom alvast bedankt voor het meedenken!

   • Deze reactie is gewijzigd 2 jaren, 5 maanden geleden door .