Reageer op: overnemen parkeerplaats

#12317
Bob
Deelnemer

  Om mijnerzijds af te ronden het volgende.
  Ik heb (uitgebreid) beargumenteerd zo goed mogelijk geprobeerd uit te leggen waarom je wat mij betreft veilig tot aankoop kunt overgaan.
  Anderen hebben (niet onderbouwd en met in casu niet relevante jurisprudentie) gesteld dat je misschien toch ooit mogelijkerwijs een risico zou kunnen lopen.
  Ik heb daarop met een paar heldere vragen (en bij gebrek aan een inhoudelijk antwoord zonder succes) getracht om dat, wat mij betreft slechts vermeende, risico te preciseren.
  Ik zie het niet op mijn pad liggen om te proberen om wat mij betreft niet bestaande risico’s af te dekken. Het ligt meer voor de hand dat beide heren die het risico kennelijk wel goed voor ogen hebben jou verder helpen.
  Succes met jouw keuze om al dan niet tot aankoop over te gaan.