Reageer op: Is netbeheerder echt eigenaar van de gasleiding in het gebouw?

#12356
monaster
Deelnemer

  MR 1992
  AVS
  Artikel 9
  1 Tot de gsmssnschappelijks gedeelten sn zaksn —
  worden ondermeer gerekend, voor zovsr aanwszig:
  b de technischs installaties mst ds daarbij — behorende leidingen, met name voor de cen– trale vsrwarming (mst inbegrip van de radia- toren en radiatorkranen i n ds privé-gedesl- ten) en voor luchtbehandeling, de leidingen voor de afvoer van hemelwater en de riols- –
  ring, de leidingen voor gas en water en verdsr ds hydrofoor, ds electriciteits- en – telefoonleidmgen, ds gemeenschappelijke
  antenne, de bliksembeveiliging, ds lift,
  alarminstallatie en de systemen voor oproep en deuropeners, alles voor zover die instal-
  laties niet uitsluitend tsn dienste van esn privé-gedeelte strskksn.
  Excuses voor de fouten in de tekst.
  Ook bij ons is gasleiding dus gemeenschappelijk, tot aansluiting meter in appartement. Daarna dus verantwoordelijkheid bewoner??
  Wat de radiator betreft is dat volgens mij niet gemeenschappelijk omdat die uitsluitend ten dienste van een privé gedeelte strekken.