Reageer op: Is netbeheerder echt eigenaar van de gasleiding in het gebouw?

#12364
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

    Ik vraag me af of 5:20 lid 2 van toepassing is op leidingen in een gebouw. ik denk, maar ik kan er natuurlijk naast zitten, dat dit artikel is bedoeld voor het landelijk netwerk van gas, elektra, enz.

    Beetje in strijd met je intuïtie, dat had ik eerst ook.  Maar hier is de bevoegde aanlegger van het net de netbeheerder. Door ons complex aan dat bestaande netwerk te (laten) koppelen is het eigendom van de netbeheerder geworden, de zgn. horizontale natrekking. Het maakt voor de wet blijkbaar niet uit wie dat deel van het netwerk betaald heeft.

    “In afwijking van lid 1 behoort de eigendom van een net, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie, dat in, op of boven de grond van anderen is of wordt aangelegd, toe aan de bevoegde aanlegger van dat net dan wel aan diens rechtsopvolger.”

    Er zit ook wel een bepaalde  logica achter want anders zou je een lapjesdeken hebben van allerlei verschillende kleine eigenaren en dat is niet handig. Een voordeel is wel dat de netbeheerder nu ook verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud in het gebouw. Daar ben je zelf dan niet meer voor verantwoordelijk.