Reageer op: Is netbeheerder echt eigenaar van de gasleiding in het gebouw?

#12369
Anoniem
Deelnemer

    …Je moet hier kijken naar de woorden in lid 2 “of wordt aangelegd”. De parlementaire geschiedenis leert dat de bestemming ten tijde van de aanleg van het net beslissend is voor de beantwoording van de vraag of het net onder de doorknipregeling valt. Je betaalt niet voor leidingen e.d., en draagt geen eigendom over door feitelijke aansluiting/koppeling, maar betaalt voor het eindresultaat, de aansluiting(en).

    Je hebt gelijk, ik zag het als een soort overdracht van eigendom bij aansluiting maar het staat er duidelijk. Je betaalt dus voor de aansluiting. Weet jij misschien of de netbeheerder eerst ook controleert of alles veilig is voordat het word aangesloten, of is dit de verplichting van de aannemer/opdrachtgever?