Reageer op: ONGELDIGE MACHTIGINGEN

#1238
Helene
Deelnemer

  Fijn om te zien dat er toch leden binnen een VvE zijn die serieus werk maken van een volmacht.
  Binnen onze VvE wordt er wel iets te makkelijk over gedacht.
  Wij vallen onder MR 2006 en daarin staat duidelijk dat een bestuurder niet als gevolmachtigde kan optreden. Binnen onze VvE was het gebruikelijk dat op de volmacht stond dat als je niet op de vergadering aanwezig kon zijn je een (blanco) volmacht aan het bestuur kon afgeven. Het heeft mij veel moeite gekost om de beheerder en het bestuur duidelijk te maken dat dit volgens het reglement niet was toegestaan. Nu wordt het wel op de volmacht vermeldt. Maar echt serieus wordt er niet mee omgegaan.
  De volmachten worden nu aan echtgenotes van bestuurders afgegeven. Om de schijn te vermijden zou dit niet mogen gebeuren!
  Zo moet de gevolmachtigde ook de presentielijst tekenen namens de volmachtgever en ook hier wordt niet aan voldaan.
  Heb ik nog een vraag:
  Mag/kan het bestuur ook zijn stemrecht uitoefenen om decharge te krijgen? Ik vind dit nogal krom!
  In het MR staat dat:
  Een stemgerechtigde kan zijn stemrecht niet uitoefenen bij het nemen van besluiten waarbij aan hem, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte lijn, of aan vennootschappen waarin hij, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte lijn direct of indirect een meerderheidsbelang hebben, anders dan in hun hoedanigheid van eigenaar, rechten worden toegekend of verplichtingen worden kwijtgescholden.
  Is dit punt van toepassing?
  Hoe wordt hier binnen jullie VvE mee omgegaan?
  Vriendelijke groeten,
  Helene