Reageer op: Inhaalbijdrage hoofdvve vs onder-vve

#12431
Anoniem
Deelnemer

  Monaster/Mako724: ik wil jullie allereerst bedanken voor jullie bijdragen aan mijn vraag. Daarna in antwoord heb ik een en ander nog een keer doorgenomen ( ik ken de hoofdsplitsingsakte bijna uit mijn hoofd 😉 ) en zie hieronder mijn reactie:
  In de AVS van de hoofd-vve staat duidelijk omschreven dat de boel gesplitst is met het bijbehorende breukdeel.
  Er staat duidelijk omschreven welk modelregelement (2006) geldt.
  Er staat duidelijk omschreven dat bepaalde indexen geen gebruik mogen maken van bepaalde gezamenlijk delen en niet hoeven bij te dragen aan de kosten voor die delen.
  Overigens is het gebouw waar ik het over heb niet een van bovengenoemde indexen.
  Verder lees ik het volgende :
  Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van passeren van deze akte en eindigt op
  Ă©Ă©nendertig december volgend op het jaar waarop het gebouw is opgeleverd
  Daarnaast staat er een stukje in over de bijdrage die eerste verkrijger , via de notaris bij eigendomsoverdracht, stort in de kas van de vereniging.
  Dan staat dit er letterlijk nog in :
  “als de projectontwikkelaar nog gerechtigde is tot Ă©Ă©n of meerdere
  appartementsrechten ten tijde van de algehele oplevering van het gebouw zal
  hij vanaf datum oplevering de servicekosten voldoen”
  Wat dat precies inhoudt zie ik niet zo gauw.
  In het begin van de akte wordt alleen geschreven over het feit dat de eigenaar op betreffend terrein 2 gebouwen gaat bouwen en voor het gereedkomen daarvan over wilt gaan tot splitsing. En dat het plan is uitgelegd in een plan van alle woonlagen, welk plan aan de akte is gehecht.
  Daarna krijg je een hele waslijst aan appartementsrecht met de betreffende indexen en breukdelen die daarbij horen. Waaronder ons gebouw.
  In het modelreglement daarentegen lees ik o.a. het volgende:
  Artikel 8:
  4. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de akte van hoofdsplitsing gelden als rechten en verplichtingen van de eigenaars gezamenlijk in overeenstemming met de bepalingen van het reglement
  Artikel 9:
  j. de bijdragen verschuldigd krachtens het reglement van de hoofdsplitsing;
  Dus in dit web van allerlei documenten kan ik niet goed opmaken of de toekomstige bewoners van het tweede gebouw aangeslagen kunnen worden voor kosten uit het verleden die de hoofd-vve gemaakt heeft.