Reageer op: Recht op inzage

#1245
Rob
Deelnemer

  Beste Helene, m.b.t. tot het portaal heb ik eenzelfde vraag ook eens aan de VvE beheerder gesteld.
  Zijn antwoord was dat het portaal hun eigendom was en zij zelf dus mogen besluiten wie daar wel- geen of beperkte toegang toe hebben.
  En daar kon ik natuurlijk weinig tegenin brengen.
  Daarbij wil ik wel vermelden dat die VvE beheeder iedere eigenaar wel op verzoek inzage in de administratie gaf (op kantoor) Ă©n dat bij de jaarstukken altijd een volledige overzicht van alle betalingen van de leden aanwezig was.
  Deze SKW gecertificeerde VvE beheerder deed het dus wel zoals het eigenlijk zou moeten 🙂
  Maar jij hebt een sterk punt wanneer in de beheerovereenkomst letterlijk staat dat de gehele administratie door middel van een inlogcode en wachtwoord toegankelijk is voor de eigenaren.
  De beheerovereenkomst is inderdaad een overeenkomst tussen de VvE en de VvE-beheerder en het bestuur heeft niet het recht om die inzage te beperken.
  Gelukkig staat in MR2006 ook duidelijker omschreven wat o.a. onder de administratie valt.
  Maar zoals jezelf ook al vaker opgemerkt hebt is gelijk hebben niet hetzelfde als gelijk krijgen.
  Wanneer bestuur en beheerder hardnekkig blijven weigeren inzage in de stukken te geven zal er helaas niet veel anders opzitten dan een juridische procedure.
  Je zou als tussenstap nog wel een formele klacht kunnen sturen naar jullie SKW gecertificeerde beheerder.
  Daarin kan je je klacht m.b.t.tot het inzagerecht kenbaar maken.
  Je zou daarin kunnen verwijzen naar de door jou aangehaalde beslissing van de kantonrechter en vragen welke stappen zij conform artikel 5.7.2 van BRL5016 gaan ondernemen om jouw klacht op te lossen.
  Zij zijn conform dat artikel ook verplicht een klachtendossier aan te leggen.
  Daarnaast zijn zij verplicht binnen tien werkdagen met een inhoudelijk antwoord te komen, niet zijnde enkel een ontvangstbevestiging (zie BRL5016 art. 4.7.2)