Reageer op: Onvoldoende geinformeerd – toch besteld

#12471
monaster
Deelnemer

    
   4. Met een besluit van de vergadering staat gelijk
   een voorstel, waarmede alls eigenaars schrifte-
   lijk hun instsmming hsbbsn betuigd