Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#12486
RonaldL
Deelnemer

  Een beheerder is pas beheerder als die door de ALV is aangewezen.
  Dus kan een beheerder noch vergadering uitschrijven noch voorzitten.
  Geen bestuur immers afgetreden, en als het afgetreden bestuur zelf niet het initiatief neemt om de eerstvolgende ALV aan te kondigen (uitstel door corona is hier slechts vervelende factor maar niet  bepalend), zal een groepje leden zelf die 1e vergadering moeten aankondigen.
  Agenda:
  1. Aanwijzing voorzitter van de vergadering. (1 van de leden of diens gemachtigde).
  2. Vaststellen quorum.
  3. Verkiezing bestuursleden ( 1, of anders 3 of 5 ….)
  4. Bij voldoende quorum klaar. Bestuur verzorgt volgende vergadering met agendapunten.
  5. Bij niet voldoende quorum uitschrijven volgende vergadering conform reglement met zelfde agenda.
  Klaar.
  Pas op de reguliere volgende ALV kunnen besluiten als beheerder etc. genomen worden.