Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#12503
Bob
Deelnemer

    De toegang tot de vergadering is in MR1992 geregeld in artikel 36 “Ieder der eigenaars is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde al dan niet lid van de vereniging, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, wat dit laatste betreft met inachtneming van het bepaalde in artikel 34 derde lid en artikel 35 eerste lid.” Dus niet beide.

    Op de stelligheid waarmee wordt geconcludeerd “dus niet beide” is ruimschoots af te dingen. Hier wordt door deskundigen, waaronder Rijssenbeek, anders over gedacht. Zie eerdere discussie hierover in de onderstaande link vanaf de derde post van mij op die pagina. En en is wel degelikk mogelijk. Niet beide is slechts een mening.
    https://www.vve-forum.nl/onderwerp/nieuwe-beheerder-contracteren-buiten-de-alv/page/2/