Reageer op: VVE Verdeelsleutels / Breukdelen

#12598
Rob
Deelnemer

  In BW5:113 lid 2 is te lezen “In de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen, moeten zij onderling en jegens de vereniging van eigenaars voor elk appartementsrecht een gelijk deel bijdragen, …..” .
  Achter het woordje bijdragen zou eigenlijk een punt moeten staan in plaats van een komma.
  Voor een grote VvE met veel ondersplitsingen of waarvan ook winkelpanden deel  uitmaken kan ik het me misschien nog enigszins voorstellen, maar in de doorsnee VvE is een verschillende verdeelsleutel naar mijn mening in feite oneerlijk.
  Wat is een goede reden waarom een eigenaar van een groot appartement meer zou moeten bijdragen in bijvoorbeeld de schoonmaak van de centrale hal?
  Hetzelfde natuurlijk voor het onderhoud aan het gemeenschappelijke dak en ga zo maar door.
  Welk verschil is er dan in de relatie tussen de grootte van een appartement en het onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten die een verschillende verdeelsleutel zou rechtvaardigen?
  Ikzelf ben van mening dat die relatie voor grote en kleine appartementen volkomen gelijk is aan elkaar.
  Een ander zeer gevoelig punt;
  Als je een appartementsrecht koopt weet je, of zou je moeten weten, dat je niet meer koopt dan een exclusief gebruiksrecht van een bepaald gedeelte in een complex en je tegelijkertijd ook mede-eigenaar wordt van dat gehele complex.
  Een complex dat wel- of niet voorzien is van een lift.
  Als mede-eigenaar ben je dus samen verantwoordelijk voor dat hele complex inclusief alle installaties.
  Is het dan eigenlijk niet vreemd dat eigenaren die een appartementsrecht kopen van een gedeelte dat zich (toevallig) op de begane grond bevindt vaak niet hoeven bij te dragen in de (onderhouds)kosten van die lift?
  En wat is daar dan eerlijk aan?
  Ik ben zeer benieuwd hoe anderen hierover denken !