Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#12616
johbwol
Deelnemer

    Over de voorstellen die tijdens de geplande vergadering in stemming worden gebracht dient een ieder die dat wenst het zijne hebben gezegd. Voor de stemming is het voorgeschreven quorum vereist om rechtsgeldigheid te verkrijgen. Dit quorum staat bij aanvang de vergadering al vast. Vanaf dat moment staat dus al vast of rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Zo niet dan kan tijdens de vergadering  alleen een uitwisseling van standpunten plaats vinden. Voor rechtsgeldige besluiten dient een tweede vergadering te worden uitgeschreven met de zelfde agenda. Tijdens die tweede vergadering is een voorstel rechtsgeldig met de meerderheid van de aanwezige stemmen.