Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#12621
RonaldL
Deelnemer

  Dat snap ik en is ook duidelijk, maar is geen antwoord op mijn vraag:
  Er is geen voorzitter van de vergadering en er is geen bestuur, dat moet toch eerst afgewerkt worden voordat je aan de rest begint en bovendien bepaalt afwerking van de rest de VvdV e/o het nieuwe bestuur.

  MR1992 art 33.6
  Bestuur is afgetreden. Er is dus geen voorzitter van bestuur, en dus ook geen voorzitter van de vergadering (waarschijnlijk in een en dezelfde figuur gevat in het verleden).
  33.6 zegt dat vervolgens de vergadering in eigen voorzitter voorziet,
  Dat is dus punt 1 van de agenda.
  Alle zaken geregeld door het oude bestuur tot aan datum aftreden kunnen door de vergadering besproken worden en goedgekeurd worden. Dus ook de jaarrekeningen uit die periode.
  Een nieuw bestuur wordt immers niet ingesteld om in de eerste plaats het oude bestuur te controleren. Mwt andere woorden de oude jaarrekening opnieuw op te stellen.
  Dat laat onverlet dat te allen tijde geconstateerde fouten uit een ver verleden in het heden nog gecorrigeerd kunnen worden, maar dat heeft niks met bestuurswisseling te maken.
  Bestuur of geen bestuur, de ALV kan besluiten nemen.
  Maar verstandig is om “nieuw beleid” eerst door het nieuwe bestuur te laten voorbereiden, wikken en wegen en aan een volgende ALV in te brengen.