Reageer op: Verplichtingen/verantwoordelijkheid van kascommissie bij direct aftreden bestuur

#12623
RonaldL
Deelnemer

  AGENDA:
  1. Opening en verkiezing VvdV (voorzitter van de vergadering)
  1.a VvdV zit voor.
  2. Vaststellen van het aantal stemmen met inachtname van breukdelen en schriftelijke mschtigingen. Vaststelling quorum door VvdV
  3. Vaststellen notulen 26-11-2019 lojkt me prima
  4. Financieel overzicht
  a) verklaring kascommissie kan
  b) 1. Balans per 31-12-19 kan
  b) 2. Exploitatierekening 2019.  kan
  c)Decharge penningmeester moet zijn decharge bestuur. Het is een bestuurs aangelegenheid. Mis vaststelling definitieve bijdrage. Kan gedaan worden volgens mij
  d)Goedkeuring bestuursbeleid zou niet weten wat dit is
  5. Aftredend lid kascommissie verkiezing nieuw lid, kan denk ik wel
  6. Servicekosten 2021 lijkt me niet kunnen, is voor volgende bestuur om uit te werken. Begroting 2020?
  7. Mededelingen en ingekomen stukken
  8. Nieuw bestuur. Kandidaten graag schriftelijk aanmelden vóór 21 sept. bij de secretaris a.i.kandidaten kunnen zich tijdens de vergadering melden, er is geen ballotage
  9) Rondvraag. prima
  10) Sluiting. prima
  zomaar mijn spontane gedachten