Reageer op: Gemeenschappelijke ruimtes in leen gegeven

#12690
DikOz
Deelnemer
    (ik heb mijn antwoord herzien was gemeenschappelijk zaken vergeten)
    Jimbo schreef: “Nu zit echter in 1 van de appartementen een nieuwe eigenaar en die heeft in zijn koopcontract bedongen dat is opgenomen dat de schuur + grond van hem zijn.”
    Jock schreef: “Die kadastrale nummers staan in de splitsingsakte en op bijbehorende splitsingstekening. Je kunt zo precies vaststellen wat iemand gekocht heeft.
    Wat je gewoonlijk koopt is 1) een exclusief gebruiksrecht van delen die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt; 2) een gebruiksrecht van gemeenschappelijke gedeelten en zaken, zoals hallen, trappen, liften, rijpaden in de garage  en 3) een ongedefinieerd deel van het gebouw en de grond ter grootte van het breukdeel;
    Een eigenaar bezit wel iets, maar je kan het niet aanwijzen. De koper kan hoogstens het gebruiksrecht bedongen hebben. De verkoper heeft het destijds verkregen gebruiksrecht doorverkocht. Vraag is of dat mocht, ik vermoed van niet.