Reageer op: Lekke cv leidingen

#12697
Nederlandvve.nl
Sleutelbeheerder

   Ik denk dat de lekkage in mijn huis het gevolg is van de lakse houding van het VvE bestuur ten opzichte van het onderhoud. Het gebouw is meer dan 40 jaar oud. In verband hiermee zou controle van de cv leidingen volgens mij tot het normale onderhoud behoren.
   Pas sinds 2018 zijn in mijn appartement warmtemeters (wettelijk verplicht) geplaatst. Tot die tijd is geen warmtemeting gedaan en was de vergoeding voor warmte inbegrepen in de maandelijkse VvE kosten. Zodoende is nooit vastgesteld of ik al die tijd al met lekke leidingen te maken had. Dat kwam pas naar voren toen mijn vloer nat begon te worden en er water door mijn marmoleumtegels begon te sijpelen.
   Ik heb bij Techem, het bedrijf dat de warmtemeting op afstand doet, mijn meterstand opgevraagd en daaruit blijkt dat het verbruik vele malen hoger ligt dan normaal is voor een appartement met de kubieke meters die mijn appartement heeft. Betaling voor verwarming doe ik vanaf mei 2020 aan Techem. De VvE heeft in verband hiermee mijn maandelijkse bijdrage met ca. 33 euro verminderd. Dat zou het bedrag zijn dat aan de hand van de splitsingsacte berekend werd voor het verwamen van mijn woning. Omgerekend zal Techem mij nu aan het eind van het jaar meer dan 175 euro per maand  in rekening gaan brengen.
   De materiële schade wordt gedekt door de gezamenlijke opstalverzekering. Maar aangezien ik door deze schade en torenhoge rekening voor verwarming zal krijgen, vraag ik me dus af of ook de financiële schade voor rekening van de VvE komt.