Reageer op: Afwijken van reglement van orde.

#12727
RonaldL
Deelnemer

   Wat is een reglement van orde in VvE-land?
   Ik ken de Akte van Splitsing (AvS) en het Modelreglement (MR1992 bijvoorbeeld) en het Huishoudelijk Reglement (HR).
   Maar hoe dan ook, besluiten genomen in de ALV (algemene ledenvergadering) zijn voor de VvE bindend, behoudens die besluiten die in strijd zijn met de wet, AvS, eventueel geldend MR en HR.
   Wat te doem:
   1. Zoek medestanders.
   2. Schrijf een officieel bezwaarschrift (gericht aan de VvE op officieel bekend adres) per aangetekende post, copie per e-mail, ondertekend door de medestanders. Onderbouw het bezwaar door te verwijzen naar de relevante artikelen in AvS, MR, HR of reglement van orde.
   3. Verzoek het opnemen van het onderwerp op de eerstvolgende ALV.
   4. Als het belangrijk is en u heeft voldoende medestanders (vaak minimaal 10%) kunt u zelfs een extra ALV laten uitroepen.
   5. Als niks lukt kunt u het via de rechter (goed onderzoeken welke rechter, en vooral wanneer, zorg dat u niet te laat bent) spelen.