Reageer op: Aankoop/verhuur parkeerplaatsen

#1284
Carla
Deelnemer

  Hoi Helene,
  Pfff……moest me even inlezen, bij ons is het Modelreglement van 1992 van kracht.
  Jij ook bedankt trouwens voor je snelle reactie.
  Ik zal een poging wagen je een stapje verder te helpen. Incl. het risico dat ik niet volledig ben.
  Wanneer er in je akte staat dat de bestemming ‘parkeerplaats’is, dan mag hier niet van af geweken worden. Jullie hebben dit trouwens bekrachtigd door een extra regel op te nemen in het Huishoudelijk Reglement.
  Die bestemming kan blijkbaar gewijzigd worden door de VvE. Dan zal je moeten beginnen met die regel uit het H.H.R. te schrappen. En daar is dan al een twee/derde meerderheid voor nodig. Daarnaast dient het bestuur er zorg voor te dragen dat die wijziging gemeld wordt bij het Kadaster. ( art 59, lid 6 ) En let op…art.47, lid 5. Dus eerst het H.H.R. anders is het een vernietigbaar besluit.( zie art.51 en https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/nietig-of-vernietigbaar-vve-besluit/
  Vervolgens vallen m.i. de huurkosten buiten het onderhoud ( art 9 ).
  Lees ook even art 52, lid 5 en 6.
  Er ontstaat trouwens nog wel een puntje van aandacht voor de eventuele gebruikers van het gehuurde én de eigenaar ( die ten alle tijden verantwoordelijk blijft voor ……)
  Want zie art. 35/37 en 41 maar eens na. De eigenaar is verplicht de ‘huurder ( s) ‘ te laten tekenen dat zij zich zullen houden aan de reglementen. 😉 Waarin nu nog staat dat er geen werkzaamheden zijn toegestaan op de parkeerplaatsen!!! Wie gaat dáár nu nog voor tekenen?
  Trouwens hoe ziet het bestuur dat voor zich…..in het H.H.R. die regel alleen te laten vervallen voor de door de VvE gehuurde parkeerplaatsen??? Met het risico van precedenten te scheppen.
  Beste Helene, ik denk dat je e.e.a. goed in de gaten moet houden. En wanneer er sprake is van een vernietigbaar besluit, ga dan op tijd naar de kantonrechter.
  Leg desnoods deze ontwikkelingen even voor aan een van de Advocaten van Rijssenbeek, aan wie je gerust een vraag mag en kan stellen.
  Sta je rechten niet af, sterker nog…..kom er voor op. Ik vermoed dat er toch echt een keer een halt moet worden toegeroepen aan de handelswijze van jullie bestuur.
  Stel ze aansprakelijk voor hetgeen zij op eigen houtje hebben besloten ( vraag desnoods om de notulen van de bestuursvergaderingen waarin dit ter sprake is gebracht.) en stel ze aansprakelijk voor de overeengekomen huurprijs die zonder vergaderbesluit tot stand is gekomen. Mobiliseer zoveel mogelijk mede standers en leg het hen uit. Voer het woord op de vergadering in alle rust.
  Ik hoop dat je er wat verder mee komt.
  Met vriendelijke groet,
  Carla
  p.s.Wellicht dat Rob of Bob nog meer op de hoogte zijn van Modelreglement 2006 en zij je nog beter van advies kunnen dienen.;-)