Reageer op: Betekenis Clausule verplichting vanuit MR 2006

#12888
Rob
Deelnemer

    Deze clausule zorgt ervoor dat,  wanneer een van de eigenaren opzettelijk schade zou veroorzaken en de verzekeraar daarom schadevergoeding zou kunnen weigeren, bijvoorbeeld bij brandstichting, de verzekeraar krachtens deze clausule toch verplicht is tot schadevergoeding aan de gezamenlijke eigenaren.
    De verzekeraar heeft nog wel een verhaalsrecht op de eigenaar die de schade heeft veroorzaakt maar dat verhaalsrecht is beperkt tot een bedrag welk gelijk is aan het breukdeel van de betreffende eigenaar.
    Zodra de schade-uitkering een bedrag van € 11.345 te boven gaat, moet er een vergadering bijeen geroepen worden  die de wijze van uitkering moet vaststellen.